Zahrady

Reference

Zahrady - realizace

Rehabilitace a restaurování vily Tugendhat v Brně - Obnova zahrady podle projektu Ing. Kamily Krejčiříkové a Ing. Přemysla Krejčiříka (2011-2013)

Vila Tugendhat, zdroj fotografie: www.tugendhat.eu, autor: David Židlický Vila Tugendhat, zdroj fotografie: www.tugendhat.eu, autor: David Židlický

Vila Tugendhat, zdroj fotografie: www.tugendhat.eu, autor: David Židlický Vila Tugendhat, zdroj fotografie: www.tugendhat.eu, autor: David Židlický

Vila Tugendhat, zdroj fotografie: www.tugendhat.eu, autor: David Židlický Vila Tugendhat, zdroj fotografie: www.tugendhat.eu, autor: David Židlický

Vila Tugendhat, Zdroj: www.tugendhat.eu, Foto: David Židlický

Rekonstrukce vrací podobu zahrady do roku 1930 do původní představy architekta Ludwiga Miese van der Rohe  včetně nikdy nerealizovaného popnutí fasády domu popínavkami (Parthenocissus tricuspidata, Polygonum). O kompozici zahrady toho bylo napsáno mnoho, uvedl bych pouze - zahrada je postavená na vyhlídce do okolí a na městskou siluetu, usazení domu do vzrostlé zahrady oproštěné zbytečných dekorací či vztah smuteční vrby k horizontální linii domu. Trvalkové záhony jsou pokusem restaurovat původní skladbu navrženou Markétou Muellerovou, stejně jako zimní zahrada. Taktéž cestní síť s mlatovými povrchy, zídky, schodiště, terasy či vyhlídka pod vrbou dostaly původní tvary. Rozsáhlé informace lze najít na adrese www.tugendhat.eu

Realizace zahrady Moravany

(vítěz soutěže Zahrada roku 2007)

Zahrady Zahrady Zahrady Zahrady

Zahrada okolo rodinného domu v Moravanech vznikala ve dvou etapách: v průběhu roku 2004 a na jaře 2007. Autor projektu zahrady Ing. Zdeněk Sendler vytvořil společně s brněnským architektem domu Alešem Fialou kompozici zpevněných, vodních a zelených ploch, které spolu dobře komunikují. Dům měl být původně postavený „na vodě", nakonec je jedna vodní plocha před vstupní částí do domu a zahradní části domu vévodí velké koupací jezírko. Na pozemku s rozsáhlými terénními modelacemi je spousta zajímavých zákoutí. Zahrada má své studny a retenční nádrže, takže rozsáhlé travnaté plochy i na konci léta působí svěžím dojmem. Architekt Sendler původně zamýšlel založit na plochách vzdálených od domu extenzivní travnaté louky. Na přání majitele jsou však všechny trávníkové plochy intenzivně udržované.

Rezidenční zahrada v Moravanech byla vyjímečná svým rozsahem, členitostí terénu, velikostí vysazovaných dřevin a s tím souvisejícími technologiemi zakládání. Na tvorbě zahrady se podílela řada speciálních profesí. Stromy vysazované na pozemku byly dovážené přímo od německého dodavatele, u kterého si sám investor jednotlivé rostliny vybíral. Kotvení u dřevin o obvodu kmene 30-35 cm bylo prováděno nadzemním lankovým systémem.

Na ploše 2050 m2 byl na terénních modelacích zakládán trávník položením travního koberce. Významné místo v této části zahrady zaujímají trvalky, od rostlin lemujících rozsáhlé vodní plochy jezírek až po suchomilnou vegetaci na vnějších stěnách vinného sklepa. Část vegetace zahrady roste vlastně na střeše rozsáhlých sklepů. Jedním z útulných zákoutí zahrady, lákajících k zastavení, je právě zpevněná plocha s centrálním krbem obklopená kamennou skalkou, která tvoří vnější stěny sklepa a během vegetace září množstvím květů. Stejně tak kamenné zídky u domu, které tvoří průduchy ze sklepů, osázené skalničkami, jsou zajímavým prvkem. Umístění domu na svahu umožňuje krásné výhledy z teras do okolní zvlněné krajiny, jež jsou umocněny rozvolněnou výsadbou stromů v trávníku, které jakoby přecházejí do volného prostoru. Péči o zahradu zajišťuje stálý zahradník.

Realizace rodinné zahrady okr. Třebíč (2007-2008) 

Rodinná zahrada o celkové výměře 4290 m2 je situována v mírném svahu s jižní expozicí. Dům je umístěn v horní části zahrady, která proto tvoří ucelený prostor. Dominantu zahrady tvoří vodní plocha koupacího jezera – biotopu - s vodní kaskádou vloženou do terénu přirozeně klesajícího od domu a volné, mírně zvlněné, travnaté plochy s osázenými terénními modelacemi. Obvodové terénní modelace vertikálně podpořené výsadbou keřů a stromů zajišťují intimitu nově založené zahrady a opticky zvětšují prostor zahrady a modelují průhledy. Prostorovou strukturu zahrady dotváří vzrostlé solitérní stromy. Na jezero navazuje dřevěná terasa s altánem, který slouží jako letní kuchyně a vinný sklep. Vodní plochu jezera protíná dřevěná lávka, která současně odděluje hlubokou koupací zónu jezera od čistící zóny s rostlinami. Na dům bezprostředně navazují rozlehlé dřevěné terasy, z nichž centrální terasa je provozně a kompozičně propojena s jezerem přírodním kamenným schodištěm, které doprovází vodní kaskádu. Vegetaci v okolí vodní plochy a vodní kaskády tvoří vlhkomilné rostliny a rostliny, které svým charakterem navozující atmosféru vlhkého podrostu. Scenerie vodního prostředí je umocněna skupinami velkých solitérních kamenů. Projektovou dokumentaci zpracovali Ing. Markéta Pyciaková a Ing. Miroslav Pyciak.

Zahrada Vily Břevnov (2010)

Fotografie převzatá z magazínu Hospodářských novin.

Zahrada v Modřicích (2001)

Zahrady

Realizace střešní zahrady rodinného domu ve Velkém Meziříčí (2004)

Střešní zahrada

Zahrada Brno – Vinohrady (2006)

sadové úpravy sadové úpravy

Zahrada se střešní zelení v Písku (2008)

Zahrady v Brně, Praze, Třebíči a dalších městech na celém území ČR

Další ukázky realizovaných zahrad

vegetační úpravy vegetační úpravy vegetační úpravy vegetační úpravy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.