Veřejná zeleň měst

Reference

Olympia Park Brno (2009-2010)

Nově založený Olympia Park se rozkládá na ploše 5,3 hektaru. Projekt Atelieru zahradní a krajinářské architektury Sendler - Babka kombinuje zahradnické a lesnické technologie. Cílem bylo vytvořit odpočinkové zázemí největšího obchodního centra na Moravě, ale zároveň založit nové biocentrum systému ÚSES podél řeky.

Park Gustava Mahlera v Jihlavě (2009-2010)

Nový jihlavský park vznikl podle projektu architektů Martina Laštovičky a Víta Doležela na místě někdejší židovské synagogy, kterou Mahler během doby prožité v Jihlavě navštěvoval. V roce 1939 synagogu vypálili nacisté, její pozůstatky v podobě základů jsou součástí parku. Velké kamenné objekty symbolizující ptáky a ryby podle autora uměleckých děl sochaře Jana Koblasy dokládají, že Mahlerovým velkým inspiračním zdrojem byla příroda. Hlavní myšlenkou kompozice parku je krajina, která kontrastuje s okolním městem.

Regenerace parku Střelnice v Nové Pace (2009)

Park Střelnice v Nové Pace leží na výběžku lesnatého zeleného klínu Poštmistrova kopce a unikátním způsobem propojuje městské a přírodní prostředí poblíž centra města. Celkový záměr a projektovou dokumentaci zpracovali Ing. Markéta Pyciaková a Ing. Miroslav Pyciak.V rámci regenerace parku došlo k celkové úpravě řešeného území o výměře zhruba pěti hektarů. V rámci vegetačních úprav byly provedeny zdravotní pěstební opatření na stávajících dřevinách a odstranění nevyužitelných dřevin včetně pařezů a nárostů. Následně bylo vysazeno 126 stromů, z nichž větší část tvoří modřínové stromořadí, které lemuje cestu, nazývanou Sáňkařská dráha. Dále parkové úpravy oživilo 65 solitérních keřů. Tisíc metrů čtverečních podrostových partií pokryl břečťan, stínomilné byliny, traviny a cibuloviny. Na téměř dvanácti tisících metrů čtverečních byl regenerován extenzivní druhově bohatý trávník a tisíc pět set metrů čtverečních v rokli pokryl pobytový parkový trávník. V porostech byly založeny obnovní detaily z lesních dřevin chráněných oplocenkami.Z kompozičního hlediska je důležité, že se znovuoživení dočkalo bývalé přírodní divadlo v rokli Střelnice, kde vzniklo přírodní hlediště s travnatými sedacími stupni a byly rozšířeny přírodě blízké parkové úpravy do prostoru rozpadlého lesního porostu. V parkových úpravách vynikly kompoziční vazby území a vybrané dálkové pohledy.

 

Bytové domy Modřanská Rokle v Praze (2009)

Substrát pro extenzivní střešní zahrady Optigreen byl na střechu pneumaticky vyfoukán ze sila přistaveného pod domem.

Zdroj fotografie: http://www.tulipamodrany.cz

Obchodní centrum Carrefour v Brně (1999)

Lékařská fakulta MU v Brně (2000) 

Zahrady, sadové úpravy, vegetační úpravy - Zahradnické úpravy s.r.o. Zahrady, sadové úpravy, vegetační úpravy - Zahradnické úpravy s.r.o. Zahrady, sadové úpravy, vegetační úpravy - Zahradnické úpravy s.r.o.

Obytný soubor Červený vrch v Praze (2001)

Zahrady, sadové úpravy, vegetační úpravy - Zahradnické úpravy s.r.o. Zahrady, sadové úpravy, vegetační úpravy - Zahradnické úpravy s.r.o.

Filosofická fakulta MU v Brně (2002)

Zahrady, sadové úpravy, vegetační úpravy - Zahradnické úpravy s.r.o.   

Rajská budova VŠE Praha Žižkov (2005)

Zahrady, sadové úpravy, vegetační úpravy - Zahradnické úpravy s.r.o. Zahrady, sadové úpravy, vegetační úpravy - Zahradnické úpravy s.r.o.

Obchodní centrum Tábor (2005)

Zahrady, sadové úpravy, vegetační úpravy - Zahradnické úpravy s.r.o.  

Nemocnice Ivančice (2005)

Zahrady, sadové úpravy, vegetační úpravy - Zahradnické úpravy s.r.o. Zahrady, sadové úpravy, vegetační úpravy - Zahradnické úpravy s.r.o.
Bytové domy Odolena Voda (2005)

Zahrady, sadové úpravy, vegetační úpravy - Zahradnické úpravy s.r.o.

Koupaliště Blansko (2006) 

Zahrady, sadové úpravy, vegetační úpravy - Zahradnické úpravy s.r.o.

Jihlava – Justiční palác (2006)

Zahrady, sadové úpravy, vegetační úpravy - Zahradnické úpravy s.r.o.  

Sídlo firmy Skanska v Brně (2006)

Projekt sídla firmy Skanska byl zpracován Ing. Evou Wágnerovou. Zajímavým prvkem v areálu je řešení terénních úprav za použití gabionových zídek, které tvoří záhony osázené velkými skupinami okrasných travin a půdopokryvných trvalek. Při vstupu do budovy jsou kvalitně vystavěné suché kamenné zídky, opět v kombinaci s okrasnými travinami, které jsou zde pro jarní efekt doplněny červeně kvetoucími tulipány.

Zahrady, sadové úpravy, vegetační úpravy - Zahradnické úpravy s.r.o. Zahrady, sadové úpravy, vegetační úpravy - Zahradnické úpravy s.r.o. Zahrady, sadové úpravy, vegetační úpravy - Zahradnické úpravy s.r.o. Zahrady, sadové úpravy, vegetační úpravy - Zahradnické úpravy s.r.o.

Brno – stromořadí na Jaselské ulici (2006)

Zahrady, sadové úpravy, vegetační úpravy - Zahradnické úpravy s.r.o.

Rekonstrukce a dostavba areálu VUT Brno – Božetěchova (2006-2007) 

Projekt Ing. Václava Babky byl realizován v letech 2006-2007. Byla zde použita řada speciálních technologií, mimo jiné založení extenzivní střešní vegetace nebo pokládání kobercových trávníků. 

Zahrady, sadové úpravy, vegetační úpravy - Zahradnické úpravy s.r.o. Zahrady, sadové úpravy, vegetační úpravy - Zahradnické úpravy s.r.o. Zahrady, sadové úpravy, vegetační úpravy - Zahradnické úpravy s.r.o.

Zámek Jirny (2007)

Sídlo firmy Lettenmayer a spol. na zámku v Jirnech u Prahy je z části dochovaným přírodně krajinářským parkem, kde probíhala regenerace této části parku a dále byla realizována formální část parku v okolí zámku.

Zahrady, sadové úpravy, vegetační úpravy - Zahradnické úpravy s.r.o. Zahrady, sadové úpravy, vegetační úpravy - Zahradnické úpravy s.r.o.

Justiční palác v Brně (2007-2008) 

Obchodní a zábavní centrum Praha – Čestlice (2008)  


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.