Kvalita

Důraz na kvalitu prováděných prací je uplatňován také vzhledem k zavedeným normám a členství v odborných organizacích.

Zahradnické úpravy s.r.o.  

 • jsou držitelem certifikátu v systému environmentálního managementu podniku dle ČSN EN ISO 14001 : 2005
 • jsou členem Svazu zakládání a údržby zeleně
 • jsou členem Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu
 • jsou členem Svazu školkařů ČR 
 • Politika ISŘ

Svaz zakládání a údržby zeleně (www.szuz.cz):

Profesní sdružení Svazu zakládání a údržby zeleně sdružuje realizační firmy, které působí v oboru zahradní a krajinářské tvorby na území ČR.

Cílem svazu je:

 • podpora spolupráce všech organizací podobného zaměření
 • vzájemná informovanost, spolupráce a výměna zkušeností v rámci domácích i zahraničních kongresů, seminářů, odborných exkurzí a jednání
 • informování veřejnosti o výstavbě významných zahradních a krajinářských děl

Svaz je řádným členem Evropské asociace zahradnických firem ELCA.

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu (www.szkt.cz):

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, občanské sdružení, se snaží poukazovat na nezastupitelnou úlohu oboru zahradní a krajinářská tvorba při tvorbě a ochraně životního prostředí. 

Jejími cíly jsou: 

 • popularizace problematiky zeleně v sídlech a v krajině, zejména jejího významu pro životní prostředí
 • zvyšování kvality odborných prací vykonávaných v oblasti projektování,

zakládání a údržby, správy a ochrany sídelní či krajinné, případně 
historické zeleně

 • péče o teoretický i praktický odborný růst členů Společnosti a ostatních odborníků v oboru
 • spolupráce s oborovým výzkumem

Členy společnosti jsou zahradní a krajinářští architekti, pracovníci obecních úřadů, zabývající se správou městské zeleně, pracovníci obecních a státních orgánů a institucí zaměřených na ochranu přírody a krajiny, památkovou péčí 
o historické objekty a území, rozvoj sídel a krajiny apod., vedoucí i řadoví zaměstnanci komunálních podniků i soukromých firem vykonávajících každodenní péči o zeleň v sídlech i v krajině, podnikatelé v oboru, vědečtí a výzkumní pracovníci a učitelé odborných středních, vyšších i vysokých škol a univerzit.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.